Huishoudelijke Hulp


Bent u (tijdelijk) niet in staat om zelf het huishouden te doen? Dan kan een huishoudelijk medewerker u ondersteunen in de volgende taken: afwassen, afstoffen, ramen zemen, stofzuigen en het schoonhouden van uw keuken en sanitair.

Wat wij doen in uw regioPersoonlijke Verzorging en Verpleging

Door goede zorg helpen we u om zo lang mogelijk thuis te wonen. De hulp bestaat uit het bieden van verzorging bij de dagelijkse handelingen, verpleging en – in terminale situaties – stervensbegeleiding. Een verzorgende kan u ondersteunen bij uw lichamelijke verzorging, maar ook bij het toedienen of klaarzetten van medicijnen.

Wat wij doen in uw regio


Begeleiding


Onder begeleiding wordt verstaan: het ondersteunen bij het krijgen van een zinvolle dagindeling. Er wordt gekeken in hoeverre de cliënt de taken zelf kan uitvoeren. Naargelang uw zelfredzaamheid worden taken voor een gedeelte of algeheel overgenomen.

Wat wij doen in uw regio