Beoordeling

Om goede hulp te verlenen is het voor ons belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Buiten het feit dat u ons altijd kunt benaderen om signalen door te geven houden wij minimaal 1 keer per 2 jaar een klanttevredenheid onderzoek. Dit doen wij digitaal via QDNA. De uitkomsten worden, met een verbeterplan en doelstellingen, opgenomen in ons meerjarenplan. Dit helpt ons om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Bij het in 2020 gehouden onderzoek heeft u ons, ondanks alle corona maatregelen waardoor het niet altijd mogelijk was om de reguliere hulp te leveren, beoordeeld met een 7,9 waarvoor onze dank.

In 2021 gaan wij er alles aan doen om u weer de service te verlenen die u van ons gewend bent.

Raad van toezicht

Zonzorg heeft een raad van toezicht. Haar hoofdtaak is om toezicht te houden op de raad van bestuur en het door hen gevoerde beleid. Daarnaast fungeert zij ook als klankbord bij de ontwikkeling van nieuw beleid en het geven van richting aan de in de toekomst te varen koers.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZonzorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Zorgkaart Nederland is een website van de Patiëntenfederatie Nederland, Dit initiatief is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Het is een onafhankelijke, betrouwbare website zonder winstoogmerk.

Call Now Button