Thuiszorg regio Gooi en Vechtstreek


Heeft u (tijdelijk) hulp of ondersteuning in huis nodig? Zonzorg Thuiszorg biedt diverse mogelijkheden om u flexibel en professioneel te kunnen ondersteunen in uw vertrouwde omgeving. Zonzorg Thuiszorg biedt u verpleging, verzorging en ondersteuning bij het huishouden in de regio Gooi en Vechtstreek. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Neem vrijblijvend contact op voor een  afspraak. Ons team staat u graag te woord voor deskundig advies.

Image

Waarom kiezen voor Zonzorg thuiszorg?


 • Persoonlijke aandacht

  Een persoonlijke benadering en kwalitatief hoogwaardige zorg staan bij ons voorop. Zonzorg Thuiszorg werkt met kleine teams in een vaste samenstelling. Hierdoor gaat de vertrouwensband die we met u opbouwen niet verloren, en komen er mensen langs die u kent. Samen met u, uw familie en uw naasten willen we de zorg optimaal regelen.

 • Zorg door heel 't Gooi

  Met veel toewijding en aandacht verlenen onze gedreven werknemers zorg bij u in de regio Gooi en Vechtstreek. Hieronder vallen Hilversum, Gooise Meren, Blaricum Laren, Huizen, Wijdemeren en Weesp.

 • Meer dan 15 jaar ervaring in de thuiszorg

  Door onze jarenlange ervaring weten wij hoe belangrijk het is dat u zelf de touwtjes in handen houdt, bij Zonzorg staan uw wensen dan ook voorop.

 • Geen wachtlijsten

  Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft, ook als dat op korte termijn is. Zonzorg werkt namelijk niet met wachtlijsten.


Image

Wat Zonzorg thuiszorg voor u kan betekenen; zorgondersteuning en huishoudelijke hulp in het Gooi

Zonzorg Thuiszorg helpt u, daar waar nodig, met het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding voor het krijgen van een zinvolle dagindeling. Wij zien het verlenen van goede dienstverlening als een basisvoorwaarde om zorg te mogen leveren. Daarbij verplichten we ons ertoe kwaliteit te leveren die aansluit op uw wensen.

Zorg met passie

Met veel toewijding en aandacht verlenen onze gedreven werknemers zorg bij u thuis. Zonzorg stelt alles in het werk om te voldoen aan de wensen en verwachtingen van iedereen die behoefte heeft aan thuiszorg. Een persoonlijke benadering en kwalitatief hoogwaardige zorg staan hierbij voorop. Zorg met passie noemen we dat. De dag is namelijk pas geslaagd als we iets voor u kunnen betekenen; op wat voor manier dat ook mag zijn.

Huishoudelijke Hulp

Bent u (tijdelijk) niet in staat om zelf het huishouden te doen? Dan kan een huishoudelijk medewerker u ondersteunen in de volgende taken: afwassen, afstoffen, ramen zemen, stofzuigen en het schoonhouden van uw keuken en sanitair.
Image
Image

Persoonlijke Verzorging en Verpleging

Door goede zorg helpen we u om zo lang mogelijk thuis te wonen. De hulp bestaat uit het bieden van verzorging bij de dagelijkse handelingen, verpleging en – in terminale situaties – stervensbegeleiding. Een verzorgende kan u ondersteunen bij uw lichamelijke verzorging, maar ook bij het toedienen of klaarzetten van medicijnen.

Begeleiding


Onder begeleiding wordt verstaan: het ondersteunen bij het krijgen van een zinvolle dagindeling. Er wordt gekeken in hoeverre de cliënt de taken zelf kan uitvoeren. Naargelang uw zelfredzaamheid worden taken voor een gedeelte of algeheel overgenomen.

Image

Wanneer recht op thuiszorg?

Sinds een aantal jaren zijn de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars samen verantwoordelijk voor de thuiszorg. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u thuiszorg via een van deze organisaties aanvragen en gelden er verschillende voorwaarden met betrekking tot thuiszorg vergoeding.

Zorg in Natura

Als u zorg of ondersteuning van de gemeente krijgt dan kunt u dit via zorg in natura ontvangen. 
Het is heel eenvoudig om "Huishoudelijke hulp" en/of "Begeleiding" van ons te krijgen op basis van ‘Zorg in Natura’.

Bij zorg in natura bepaalt uw gemeente uit welke zorginstellingen u kunt kiezen. Zonzorg behoort tot de selectie van zorginstellingen die u Gooi en Vechtstreek. Hieronder vallen Hilversum, Gooise Meren, Blaricum Laren, Huizen, Wijdemeren en Weesp Van Zonzorg Gooi en Vechtstreek. Van ons krijgt u precies de zorg of ondersteuning die u heeft afgesproken met de gemeente. U betaalt zelf alleen een kleine eigen bijdrage.

Kosten huishoudelijke hulp

Thuiszorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, maar u dient in de meeste gevallen wel het eigen risico en een eigen bijdrage te betalen. Sommige zorgverzekeraars bieden een aanvullende zorgverzekering die de eigen bijdrage voor thuiszorg vergoedt. Ontvangt u thuiszorg en betaalt u een eigen bijdrage? We helpen u graag op weg welke zorgverzekeraars een aanvullende thuiszorg verzekering aanbieden. Neem contact op voor gratis advies en kies de zorgverzekering die het beste bij uw situatie past.

Vergoeding thuiszorg AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelde tot 1 januari 2015 langdurige zorg en begeleiding. De overheid was voorheen verantwoordelijk voor deze AWBZ-zorg. AWBZ-zorg ontving u bij een aandoening, beperking of psychiatrische diagnose en gaf u een indicatie voor de zorg waar u recht op had. De AWBZ is nu vervangen door onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (WMO).

Huishoudelijke hulp WMO

Als u niet zelfredzaam bent en thuis niet-medische zorg nodig heeft, valt u onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont. Dit ligt vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente moet ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen door begeleiding, dagbesteding, ondersteuning van een mantelzorger, opvang in een beschermde woonomgeving en opvang in het geval van huiselijk geweld aan te bieden. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden kan een gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekken zodat u zelf zorg kan kiezen en huren. Dit budget wordt niet op uw eigen rekening uitbetaald, maar gaat naar een Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Image

Thuiszorg aanvragen, zo doe je dat

Niet-medische zorg, zoals huishoudelijke hulp, vraagt u aan via een Wmo-loket of via een sociaal wijkteam van de gemeente waar u woont. Verpleging en verzorging thuis kunt u aanvragen door zelf contact op te nemen met een zorgaanbieder. U heeft hier geen verwijzing van uw huisarts voor nodig. Intensieve zorg aan huis vraagt u aan via de Wet langdurige zorg. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, heeft u een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt uw aanvraag die in de meeste gevallen door het ziekenhuis of door uw huisarts wordt ingediend. Neem contact op voor gratis advies, we helpen u graag op weg met de zorg die het beste past bij uw situatie.

Thuiszorg nodig? Neem nu vrijblijvend contact met ons op

Komt u er niet uit, of heeft u behoefte aan meer advies, of begeleiding en woont u in regio Gooi en Vechtstreek? Bel dan gratis. We helpen u graag op weg om zo lang als mogelijk zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.