Raad van Toezicht

Zonzorg heeft een raad van toezicht bestaande uit drie personen.

Hun hoofdtaak is om toezicht te houden op de raad van bestuur en het door hen gevoerde beleid.

Daarnaast fungeren zij ook als klankbord bij de ontwikkeling van nieuw beleid en het geven van richting aan de in de toekomst te varen koers.

 

Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. ing. F.L.S. Dreyer bna (voorzitter)

Dhr. drs. C.M. van Gestel

Dhr. mr. W.A. van Sambeek