Raad van Bestuur

De raad van bestuur van Zonzorg bestaat uit twee leden; Jerry Tertaas en Mike van Laar.
Naast de dagelijkse leiding van de organisatie zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van het gevoerde beleid. De raad van bestuur is benoemd door de raad van toezicht.

Jerry Tertaas


Jerry Tertaas is in 2005 in dienst getreden bij Zonzorg en sinds 2009 voorzitter van de raad van bestuur. Hoewel oorspronkelijk geen zorgachtergrond heeft hij de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan waarmee hij zich het zorglandschap eigen heeft gemaakt.

Zonzorg hecht veel waarde aan samenwerken met zowel gemeenten, zorgverzekeraars als collega zorgaanbieders. Naast het aansturen van de eigen medewerkers ziet Jerry het onderhouden en uitbreiden van zijn netwerk dan ook als zijn belangrijkste taak.Mike van Laar


Medio oktober 2012 is Mike van Laar benoemd als lid van de raad van bestuur.
De grootste uitdaging in de zorg is om kwaliteit en continuïteit te waarborgen in een markt waarin de beschikbare budgetten constant onder druk staan.
Vanuit zijn achtergrond in het commercieel management is Mike voor het merendeel van de tijd bezig om enerzijds te zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze dienstverlening constant te verbeteren en anderzijds naar manieren om dit ook betaalbaar te houden. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in de inkoopsystematiek via aanbestedingen.