Zonzorg - Zorg met passie

Links

Hieronder treft u enkele links die betrekking hebben op (thuis)zorg en de betreffende regelgeving.

CAK  Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Hier kunt u informatie vinden over de kosten die gepaard gaan met het ontvangen van thuiszorg. Ook kunt u hier uw eigen bijdrage berekenen.
www.cak.nl

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg indiceert of toetst de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt ontvangen en in welke vorm dat mogelijk is.
www.ciz.nl

Regelhulp De Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en ondersteuning. De website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, welzijn, sociale zekerheid, opvoeden en opgroeien.
www.regelhulp.nl

PGB Per Saldo Op deze website biedt de belangenvereniging informatie aan voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (PGB)
www.persaldohulpgids.nl

ANGO De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie is de landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en/of chronisch ziekte. De ANGO informeert, adviseert, geeft individuele hulp en zorgt voor collectieve belangenbehartiging. Daarnaast organiseren de Ango-afdelingen ook activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en recreatie en op steun en betrokkenheid.
www.ango.nl

NPCF De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie is een samenwerkingsverband van dertig koepels van patiënten- en consumentenorganisaties. NPCF maakt zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft en geeft u een stem bij zorgverzekeraars, in de spreekkamer, in de politiek en in het nieuws.
www.npcf.nl

Klachtenreglement In dit document wordt de klachtenregeling van Zonzorg beschreven zoals deze is opgezet om de klachten op een gestructureerde en zorgvuldige wijze te kunnen afhandelen.  Het opstellen van deze regeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van Zonzorg. Klik op het bestand om het te openen: Klachtenreglement van Zonzorg

www.thuiszorg-info.nl

© 2014 Zonzorg | Contact | 020 468 9244 | info@zonzorg.nl | Disclaimer |  Design Dutch Designs with lemon